Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Subvenció per al foment de les activitats de comerç urbà i serveis de proximitat i afectats per la Covid-19


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

 Abans de "continuar" la tramitació cal que:

1- Comproveu si disposeu de certificat digital o  IDCAT MÒBIL. És imprescindible acreditar-se per poder realitzar correctament el tràmit. 

2- Si encara no heu emplenat la sol·licitud, podeu descarregar el model de sol·licitud i els annexos a l'apartat "recursos relacionats del tràmit".

3- Empleneu la documentació amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.         

4- Guardeu a l?ordinador els documents que heu emplenat.

(És important que recordeu el nom i el lloc on heu guardat la sol·licitud i els annexos ja que més endavant l'haureu d'incorporar com a documentació adjunta)

5- Adjunteu la documentació necessària.

6- Recordeu activar,  en el formulari de sol·licitud,  la casella de notificació electrònica. Introduïu la vostra adreça electrònica (email).

Una vegada presentada la documentació i finalitzat el procés, es generarà un document justificant de registre.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

 

Si tens problems per a  tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

Terminis de presentació

31/08/2020 00:01:00  - 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Documentació que cal aportar

Documentació obligatoria
- Model de sol·licitud degudament emplenat.
- Document d'identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l'establiment
- Declaració alta o variació IAE
- Declaració responsable del beneficiari. (Annex 2).
- Declaració d?altres subvencions. (Annex 3).
- Sol·licitud transferència bancària. (Annex 4).
En cas que el titular sigui una entitat sense personalitat jurídica
- Contracte constitució entitat no jurídica i document AEAT atribució renda partícips.
En el cas de sol·licitud de subvenció per treballadors donats alta
- Informe de treballadors en situació d?alta (ITA).
En el cas de representació
- Document acreditatiu de la representació