Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Ajuts al menjador


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun mètode d'identificació digital com un certificat electrònic o sistema vàlid. Si actualment no en disposeu , teniu la possibilitat d' accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant:  alta al servei IDCAT MÒBIL,

2- Recordeu que en cas que la situació econòmica de la unitat familiar hagi canviat durant el 2020, caldrà aportar la documentació acreditativa referent a aquests canvis.    

3- Guardeu la la documentació que necessiteu aportar a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.


Si durant el procés de tramitació necessiteu acompanyament, disposeu d'un canal telefònic: 93 588 70 00, ext. 4114/4106       

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.


 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

Terminis de presentació

10/05/2021 00:01:00  - 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Documentació que cal aportar

En cas de canvis econòmics i familiars respecte convocatòria anterior
- DNI/NIE
i algun dels membres de la unitat rebi qualsevol ingrés corresponent a rendiments no contributius
- Documentació acreditativa de rendiments no contributius
i persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social
- Còpia del certificat de cotitzacions corresponent a l'any anterior
i situacions específiques de la unitat familiar
- Còpia de la resolució en cas d'infants en acolliment
- Acreditació de situacions específiques de la unitat familiar (si escau)
- Conveni o sentència de divorci en cas de custodia compartida quan només autoritza un progenitor
- Declaració responsable d'ingressos