Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Aportació de documentació


Finalitat

La llei 39/2015 d'1 d?octubre en l'article 14.2 diu que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu,  les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin.

AVÍS IMPORTANT

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun sistema d'identificació digital ( certificat electrònic, sistema vàlid - IDCATMÒBIL). Si actualment no en disposeu , podeu accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant  alta al servei IDCAT MÒBIL,

2- Comproveu que disposeu de tota la documentació necessària.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la documentació perquè després l'haureu d'incorporar com a document adjunt.
  

Com realitzar el tràmit de forma telemàtica?

  1. Feu click a "tramitar".
  2. Si heu rebut un requeriment de documentació o d?esmena de deficiències cal que marqueu l'opció "aportació de documentació per requeriment"i cliqueu la lupa que apareix a la dreta de la paraula "validar".  El programa us mostrarà un històric de tots els requeriments que l'Ajuntament li ha generat.

  3. Seleccioneu el requeriment que voleu atendre.

Atenció, ha de tenir molta cura de triar bé el requeriment que vol atendre i no un altre.

  1. Adjunteu i signeu els documents que desitgeu aportar.


  2. Cliqueu continuar.
    Cliqueu "Signar i enviar"
  3. Si no teniu un requeriment formal de manca de documentació o voleu aportar un document a un expedient  podeu escollir l'opció "aportació lliure"
  4. Caldrà que seleccioneu la tipologia del document (exemple: plànol) i indiqueu el nom del fitxer (exemple: plànol del mobiliari urbà). Eviteu fer servir nomenclatura massa genérica (exemple. document1)

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid