Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants


Finalitat

Podeu accedir a aquest tràmit amb  certificat electrònic o amb sistema VÀLID.

Si no disposeu IDCAT MOBIL el podeu demanar en aquesta adreça. https://idcatmobil.seu.cat

DOCUMENTACIÓ:

  • Documentació d'identitat del sol·licitant per les 2 cares
  • Certificat de defunció del registre civil corresponent.
  • Altre document que serveixi per acreditar el tràmit

 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Documentación de la identidad del solicitante
- Certificado de defunción del registro civil correspondiente
- Otro documento que sirva para acreditar el trámite