Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

PMR Renovació

PMR Renovació


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

 Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu de certificat digital o  IDCAT MÒBIL, si us plau, feu-lo servir per accedir al tràmit.

2- Si no heu emplenat encara la sol·licitud, podeu descarregar el model de sol·licitud a l'apartat "Documents relacionats".

3- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.          

4- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.

5- Adjunteu la documentació necessària.

Una vegada presentada la documentació i finalitzat el procés, es generarà un document justificant de registre.

6- Una vegada presentada la documentació, el departament OAC / FUER enviarà una notificació, adjuntant l'enllaç a la SEU on descarregar la carta de pagament de la taxa corresponent. 

7- El sol·licitant haurà d'anar a l'apartat de la SEU de validació de documentació i descarregar la carta de pagament.

8- S'haurà d'imprimir la carta de pagament i pagar a les entitats financeres que consten en el document.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Doc. requerida
- Model de sol·licitud degudament emplenat
Documentació d?acreditació en el cas de la plaça atorgada per treball
- Certificat de l?empresa en el qual consti la durada del contracte,dies i horari de prestació del servei i no disposar d?estacionament pels treballadors
Documentació d?acreditació per modificacions en la documentació
- Còpia del Permís de circulació del vehicle i fitxa tècnica del vehicle (per canvi de vehicle).
- Còpia de la targeta d?aparcament