Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

PMR Baixa

PMR Baixa


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

 Abans de "continuar" el trāmit cal que:

1- Comproveu si disposeu de certificat digital o  IDCAT MŌBIL, si us plau, feu-lo servir per accedir al trāmit.

2- Si no heu emplenat encara la solˇlicitud, podeu descarregar el model de solˇlicitud a l'apartat "Documents relacionats".

3- Empleneu la solˇlicitud amb molta atenciķ per tal que no manqui cap dada necessāria.          

4- Guardeu la solˇlicitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la solˇlicitud perquč més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.

5- Adjunteu la documentaciķ necessāria.

Una vegada presentada la documentaciķ i finalitzat el procés, es generarā un document justificant de registre.

6- Una vegada presentada la documentaciķ, el departament OAC / FUER enviarā una notificaciķ, adjuntant l'enllaį a la SEU on descarregar la carta de pagament de la taxa corresponent. 

7- El solˇlicitant haurā d'anar a l'apartat de la SEU de validaciķ de documentaciķ i descarregar la carta de pagament.

8- S'haurā d'imprimir la carta de pagament i pagar a les entitats financeres que consten en el document.

 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificaciķ del solˇlicitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrōnica
Alt:Amb sistema Vālid

Documentaciķ que cal aportar

Doc. requerida
- Model de solˇlicitud degudament emplenat
- Cōpia del DNI de la persona que promou aquesta solˇlicitud
- Targeta d?aparcament si no ha estat retornada a Serveis Socials
- En el cas de defunciķ, copia certificaciķ literal de defunciķ