Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Solicitud de consentimiento

Consentiment


Finalitat

Mitjançant aquest tràmit les persones físiques poden autoritzar o revocar el consentiment per a la notificació electrònica i comunicar o modificar les dades de correu electrònic per a rebre l?avís de posada a disposició de la notificació electrònica.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar