Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

GUAL - MODIFICACIĶ GUAL I CONTRAGUAL

GUAL - Modificaciķ Gual i Contragual


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

 Abans de "continuar" el trāmit cal que:

1- Comproveu si disposeu de certificat digital o  IDCAT MŌBIL, si us plau, feu-lo servir per accedir al trāmit.

2- Si no heu emplenat encara la solˇlicitud, podeu descarregar el model de solˇlicitud a l'apartat "Documents relacionats".

3- Empleneu la solˇlicitud amb molta atenciķ per tal que no manqui cap dada necessāria.          

4- Guardeu la solˇlicitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la solˇlicitud perquč més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.

5- Adjunteu la documentaciķ necessāria.

Una vegada presentada la documentaciķ i finalitzat el procés, es generarā un document justificant de registre.

6- Una vegada presentada la documentaciķ, el departament OAC / FUER enviarā una notificaciķ, adjuntant l'enllaį a la SEU on descarregar la carta de pagament de la taxa corresponent. 

7- El solˇlicitant haurā d'anar a l'apartat de la SEU de validaciķ de documentaciķ i descarregar la carta de pagament.

8- S'haurā d'imprimir la carta de pagament i pagar a les entitats financeres que consten en el document.

9.- En el cas de més d'una tramitaciķ de la mateixa llicčncia al mateix dia, només s'haurā d'abonar una taxa de 34,00 euros per tramitaciķ i/o gestiķ per agrupament de trāmits. Per fer efectiva aquesta bonificaciķ de la taxa, caldrā que en els trāmits posteriors es faci constar en el apartat d'observacions el número de registre d'entrada  de la primera tramitaciķ.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificaciķ del solˇlicitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrōnica
Alt:Amb sistema Vālid

Documentaciķ que cal aportar

Documentaciķ requerida
- Solˇlicitud de modificaciķ de llicčncia
- Fotocōpia NIF/CIF titular o fotocōpia NIF Comunitat Veīns o NIF Comunitat Propietaris Pārking
- Croquis o plānol de la ubicaciķ on es volen situar els accessoris (pilona i/o mirall)
- Fotografia on es vegi la porta d'entrada dels vehicles, la vorada i la vorera
- Fotografia on es vegi l'emplaįament del contragual
- AutorĄtzaciķ del propietari de l'immoble (si el solˇicitant no és el propietari)
En cas de representaciķ
- En cas de tenir representant legal, fotocōpia atorgament de poders o de l'acta de nomenament president/secretari i del NIF d'ambdķs si es comunitat de propietaris
En cas de canvi de titular
- Cōpia de l'escriptura de propietat, de comptavenda o contracte de lloguer
En cas de defunciķ
- Cōpia de l'acceptaciķ de l'herčncia