Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Comunicació prèvia d'obres SENSE PROJECTE TÈCNIC - CPO

Comunicació prèvia d'obres SENSE PROJECTE TÈCNIC - CPO


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

 Si disposeu de certificat electrònic o de la possibilitat d'obtenir-lo  alta al servei IDCAT MÒBIL, si us plau, feu-lo servir per accedir al tràmit. D'aquesta forma obtindreu un justificant del registre de la presentació de la vostra sol·licitud.

En aquest moment no és possible enviar la notificació en suport paper, a la vista del Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per aquest motiu, haurà de seleccionar la notificació electrònica , exclusivament.

 

Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei.  

Si tens problemes per tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Sol·licitud de comunicació d'obres
- Document justificatiu del pagament de la taxa per comunicació d'obres
- Autor. Comunitat P. en cas d'obres que afectin elements estructurals i/o façanes i elements comuns
- Fitxa justificativa d'obtenció del Pr en compliment O.F. 16 i 17
- Fotografies a color i en bona resolució de l'estat actual de la finca (signat)
- Nomenament del contractista
- Plànol d'emplaçament del PGO (signat)
- Document d'acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. Hi ha de constar el codi de gestor, domicili de l'obra i l'import del rebut
Documentació de representació
- Poders del representant legal (persona jurídica)
- Model d'autorització (persona física)