Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Assabentat Obres Menors

Assabentat Obres Menors

Finalitat

Sol·licitud telemàtica d'Assabentat d'obres

Aqusta tramitació requiereix de certificat digital o IDCATMOBIL

Si no disposeu IDCAT MOBIL el podeu demanar en aquesta adreça. https://idcatmobil.seu.cat

 

Abans de "continuar" amb la tramitació.

1-    Heu de comprovar a la finca sobre la que s'efectuarà l'obra no està inclosa en cap de les finques amb fitxa de protecció arquitectònica             específica  (T,P,A) ni afecta a cap edifici catalogat. 
2-    Si encara no ho ha comprovat ha d' accedir a la fitxa de finques de protecció arquitectònica.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar